Šolsko športni center Dobrepolje

Arhitekturna zasnova vrtca, športne dvorane in zunanjih športnih površin, Dobrepolje
javni arhitekturni natečaj

površina notranjih prostorov: 3911 m2
projekt: 2010
naročnik: Občina Dobrepolje

arhitektura:
Dominik Sagadin
Sašo Rek

zunanja športna in prometna ureditev:
Sebastijan Sagadin


ARHITEKTURNA ZASNOVA

Arhitekturna zasnova izhaja iz prostorskega koncepta, iz funkcije prostora. Kompleks je nizanje stavbnih mas, pred katerimi se pojavljajo zasebne (zelene površine, otroška igrišča), poljavne, javne povšine. Te površine imajo različni karakter. Pred dvorano se pojavi ploščad kot urbana preproga, pred vrtcem se pojavi zelenica kot ruralna preproga. Novi objekti so enotno obdelani in predstavljajo protiutež obstoječi raznolikosti ter tako umirjajo in zaključujejo celoto. Ne izstopajo s svojo arhitekturo, temveč postavljajo novi okvir funkciji, kateri so namenjeni. „Prazni“, anemični prostori postanejo atraktivni, igrivi, večnamenski. Postanejo prostori srečanja, druženja, igre, učenja.